Nagrado prejmejo:

Datum sodelovanja Ime in priimek nagrajenca Kraj
6.9.2021 TATJANA MERNIK ŽALEC
7.9.2021 ZORAN ŽIVKOV MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
8.9.2021 VINKO RESNIK GABROVKA
9.9.2021 HELENA CESAR GROSUPLJE
10.9.2021 DRAGICA MARKUN GOLNIK
13.9.2021 MATEJA ROBLEK PREDDVOR
14.9.2021 MATEJA PERTOT LJUBLJANA
15.9.2021 JOŽE TURKL MURSKA SOBOTA
16.9.2021 SREČKO MIKETIČ MARIBOR
17.9.2021 MARINKA MENCIGAR KRIŽEVCI
20.9.2021 MARJAN FIJAUŽ BRESTERNICA
21.9.2021 ALEŠ GRAŠIČ KRANJ
22.9.2021 ZVONIMIR STOPINŠEK CELJE
23.9.2021 MARIJA KOLBEZEN ČRNOMELJ
27.9.2021 RUDI KRVINA ŽIRI
28.9.2021 DAVID BUKŠEK ŽETALE
29.9.2021 LJUDMILA URŠIČ CERKNO
30.9.2021 MATEJ STARC GRAČIŠČE
1.10.2021 METKA DOBNIK ŠENTJUR
4.10.2021 BRANKO KISOVEC TRBOVLJE
5.10.2021 DRAGICA MIRNIK CELJE
6.10.2021 MANJA METELKO LJUBLJANA
7.10.2021 BERNARDA NIKOLIĆ FATUR PIVKA
8.10.2021 DAVID KORAT SELNICA OB DRAVI
11.10.2021 IVAN HERVATSKI SELCA
12.10.2021 METKA KREBS MARIBOR
13.10.2021 ALBINA NOSAN ROB
14.10.2021 VIKA CIPERLE VODICE
15.10.2021 EDVARD MAJER MARIBOR
18.10.2021 GREGOR ŠTUCIN LJUBLJANA
19.10.2021 STANISLAV ERLAČ MARKOVCI
20.10.2021 IVAN ŠEPETAVC KRANJ
21.10.2021 MOJCA PLEŠA POSTOJNA
25.10.2021 JOŽICA SEDEJ LJUBLJANA
26.10.2021 FRANC LEKŠE ZAGORJE
27.10.2021 BENO HRENIČ MARIBOR
28.10.2021 REGINA PIŠLJAR LJUBLJANA
29.10.2021 MIRA SOK VELIKA NEDELJA
1.11.2021 JELA LIKAR ARTIČE
2.11.2021 MARIJA LORENČIČ SEVNICA
3.11.2021 IVICA KOVAČ LJUBLJANA
4.11.2021 SILVA KREJAN MISLINJA
8.11.2021 JANA STARC ŠKOFJA LOKA
9.11.2021 MITJA LEVPUŠČEK VELENJE
10.11.2021 MARINA MANDELC ŠMARTNO OB PAKI
11.11.2021 VESNA KRIVEC ROGAŠKA SLATINA
15.11.2021 IVANKA DEBELJAK ROB
16.11.2021 MELITA KAMNIK LJUBLJANAK
17.11.2021 STANISLAVA GLOBOVNIK ŠMARJE PRI JELŠAHK
18.11.2021 MARIJA MALOVRH KRANJ
22.11.2021 ROBERT ŠINKOVEC LJUBLJANA
24.11.2021 IVAN VERHOVNIK VELENJE
29.11.2021 SABINA TOŠIĆ ŠENTILJ
30.11.2021 RAJKA LJUBOJEVIĆ VELENJE
1.12.2021 STANKO MRAK SLOVENJ GRADEC
2.12.2021 STANISLAVA ZEKAR DOL PRI HRASTNIKU
6.12.2021 TANJA MAVRIČ POLZELA
7.12.2021 MARKO TOMAZIN ŽIROVNICA
8.12.2021 JASNA PENCA TREBNJE
9.12.2021 MAKS POLJANŠEK PORTOROŽ
13.12.2021 MATJAŽ PUSTINEK MISLINJA
14.12.2021 NATAŠA MOČNIK CERKNO
15.12.2021 SILVA KASTELIC TREBNJE
16.12.2021 MAJDA PUHAR PREDDVOR
21.12.2021 DAMJAN DEMŠAR KRANJ
22.12.2021 MAGDALENA KLINAR MARIBOR
23.12.2021 JANEZ JAN ZGORNJE GORJE
28.12.2021 KATJA PAPEŽ LJUBLJANA
29.12.2021 NIKOLA PIKL DOBRNA
30.12.2021 MIRAN LIKAR SPODNJA IDRIJA