Lidlovo vrednostno kartico za 40 € prejme:

Datum sodelovanja Ime in priimek nagrajenca Kraj
9.9.2019 Nelly Istenič Celje
10.9.2019 Sonja Škoberne Maribor
11.9.2019 Drago Kozole Krško
12.9.2019 Zora Grilec Topolšica
16.9.2019 Miha Ozimek Ljubljana
17.9.2019 Erik Kralj Ljubljana
18.9.2019 Silvana Rafolt Hoče
19.9.2019 Alen Iskra Ilirska Bistrica
23.9.2019 Franc Jelen Ravne na Koroškem
24.9.2019 Tjaša Kerec Radomlje
25.9.2019 Mirjana Huskić Postojna
26.9.2019 Metka Heđet Lenart
30.9.2019 Metka Bizjak Ljubljana
2.10.2019 Ivan Bermanec Ljubljana
3.10.2019 Franc Bahčič Velenje
7.10.2019 Silva Iskra Dvor
8.10.2019 Venčeslav Rupnik Maribor
9.10.2019 Andreja Tadič Kranj
10.10.2019 Vesna Škof Polzela
14.10.2019 Dejan Zemljak Videm pri Ptuju
15.10.2019 Erna Miketič Maribor
16.10.2019 Sonja Vončina Rečica ob Savinji
21.10.2019 Viljem Šterbenc Stari trg ob Kolpi
22.10.2019 Olga Anžič Zagorje ob Savi
23.10.2019 Jelka Andoljšek Kranj
24.10.2019 Monika Savkič Bled
28.10.2019 Bojana Lunder Domžale
29.10.2019 Nada Barič Vinica
30.10.2019 Majda Štern Šenčur
31.10.2019 Darinka Krznar Laporje
4.11.2019 Ajda Bukovšek Izola
5.11.2019 Ljuba Podbrežnik Celje
6.11.2019 Zdenka Česnovar Izlake
7.11.2019 Vida Španjol Izola
11.11.2019 Robert Teržan Radeče
12.11.2019 Miran Florjanc Radeče
13.11.2019 Barbara Pečnik Celje
14.11.2019 Erika Uran Radlje ob Dravi
18.11.2019 Klara Lipošćak Divača
19.11.2019 Marko Alič Ljubljana
20.11.2019 Jože Slapnik Šmartno ob Dreti
21.11.2019 Darijan Golob Domžale
25.11.2019 Urška Kuhar Trbovlje
26.11.2019 Mojca Kržan Brežice
27.11.2019 Franc Kramer Velenje
28.11.2019 Franc Markun Golnik
2.12.2019 Igor Ivančan Domžale
3.12.2019 Janez Zadnikar Ljubljana
4.12.2019 Klemen Herga Ptuj
5.12.2019 Marija Al Jezany Maribor
9.12.2019 Andrej Škvarč Maribor
10.12.2019 Milan Živkovič Maribor
11.12.2019 Hipolita Canjuga Maribor
12.12.2019 Slavko Brancelj Borovnica
16.12.2019 Husein Mujić Trbovlje
17.12.2019 Marina Gabrovšek Bled
18.12.2019 Zdenka Rednak Prebold
23.12.2019 Olga Jevšek Kranj
24.12.2019 Terezija Potočnik Zreče
25.12.2019 Jaka Moneta Divača
26.12.2019 Irena Debevec Grosuplje
30.12.2019 Jože Turkl Murska Sobota
31.12.2019 Vinko Grobelnik Velenje
3.2.2020 Jože Roblek Cerklje
4.2.2020 Helena Jelenko Žiri
5.2.2020 Nada Repina Miklavž na Dravskem polju
6.2.2020 Tomaž Horvatič Ljubljana
7.2.2020 Martin Slemenšek Braslovče
10.2.2020 Bogdana Bradač Ljubljana
11.2.2020 Hermina Vidic Lesce
12.2.2020 Jožica Pavšič Sovodenj
13.2.2020 Brigita Nahtigal Domžale
14.2.2020 Stojka Žilnik Komenda
17.2.2020 Milan Guna Podkum
18.2.2020 Ema Rozman Komenda
19.2.2020 Zdenka Leskovar Maribor
20.2.2020 Melita Ana Maček Naklo
21.2.2020 Milan Strlič Maribor
24.2.2020 Gabrijel Likar Artiče
25.2.2020 Katja Slemenšek Braslovče
26.2.2020 Mita Lazar Portorož
27.2.2020 Jože Kunčič Ljubljana
28.2.2020 Ema Tomažič Sl. Bistrica
2.3.2020 Marinka Jeromel Podgorje
3.3.2020 Franc Medvos Prevalje
4.3.2020 Bernarda Erjavec Ljubljana
5.3.2020 Ljudmila Muzlovič Komenda
9.3.2020 Klavdij Montanič Koper
10.3.2020 Franc Pintar Bled
13.3.2020 Borut Mlakar Maribor
16.3.2020 Stanko Najžar Maribor
17.3.2020 Milena Vrhovnik Prebold
18.3.2020 Franc Klopčič Semič
19.3.2020 Ivan Lašič Marjeta na Dravskem polju
20.3.2020 Sabina Rajh Kamnik
23.3.2020 Andrej Mihelič Ljubljana
24.3.2020 Danica Juvan Škofja Loka
25.3.2020 Janez Žalik Turnišče
26.3.2020 Nada Škarja Ljubljana
27.3.2020 Zvonka Plos Šmarje Sap
30.3.2020 Lucija Markelj Dol pri Ljubljani
31.3.2020 Sandra Bermanec Ljubljana
1.4.2020 Sonja Erlač Markovci
2.4.2020 Mojca Rozman Velika Loka
3.4.2020 Andreja Kalan Levašič Ljubljana
6.4.2020 Urška Pintar Škofja Loka
7.4.2020 Miran Florjanc Radeče